Jak wypełnić VAT-R?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Druk VAT-R to forma zgłoszenia rejestracyjnego firmy jako płatnika podatku VAT. Jeśli uruchamiając własną działalność chcesz lub musisz nim zostać, masz obowiązek złożyć ten formularz przed pierwszą sprzedażą towarów lub usług. Jak wypełnić VAT-R, aby był kompletny i poprawny? Sprawdź w naszym poradniku!

Formularz VAT-R należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym miejscu wykonywania działalności lub siedziby firmy (w przypadku spółek) przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, czyli sprzedaży. Druk ten dzieli się na kilka segmentów – podpowiadamy, jak krok po kroku je wypełnić.
A. Cel i miejsce zgłoszenia oraz informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego.
W tym miejscu podatnik zaznacza, jaki jest cel złożenia formularza VAT-R (rejestracja lub aktualizacja), a także do kogo skierowane jest zgłoszenie (np. naczelnik urzędu skarbowego w Zielonej Górze).

Pola 6 i 7 uzupełnia się jedynie wówczas, gdy adres zamieszkania przedsiębiorcy znajduje się poza granicami Polski, a pola 8 i 9 – tylko przy aktualizacji danych.
B. Dane podatnika
W tym segmencie przedsiębiorca wpisuje w kolejne pola dane swoje i swojej firmy (nazwa, adres, numer NIP itd.).
C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy
pole 27 – podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy – pozostawiamy pole puste,
pole 28 – podatnik posiada siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza terytorium kraju – jeśli tak właśnie jest zaznaczamy pole, jeśli nie – pozostawiamy je puste,

pole 29 – podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy – większość podatników pozostawia to pole puste, zaznaczają je jedynie firmy zajmujące się dostawą metali szlachetnych, usługami prawniczymi lub jubilerskimi,

pole 30 – podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy – jeśli więc rejestrujemy się jako podatnik VAT nie zaznaczamy tego pola,

pole 31 – podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt. 1-2, 4-15 i art.82 – zaznaczają je jedynie przedsiębiorcy, którzy będą zajmować się sprzedażą niepodatkowaną podatkiem VAT (prowadzenie kantoru, handel przedmiotami używanymi),

pole 32 – podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt. 3 ustawy – zaznaczają tylko rolnicy-ryczałtowcy,

pole 33 – podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy – należy zaznaczyć to pole,

pole 34 – podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt. 3 ustawy – zaznaczają rolnicy-ryczałtowcy, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia,

pole 35 – podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy – zaznaczamy, jeśli utraciliśmy prawo do zwolnienia z VAT-u po przekroczeniu limitu sprzedaży,

pole 36 – podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art.24 ust.4 ustawy – zaznaczamy, jeśli opłacamy podatek VAT w innym kraju Unii Europejskiej, a towar nim opodatkowany wysyłamy do Polski,

pole 37 – podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraj zgodnie z art.24 ust.7 ustawy – zaznaczamy, jeśli rezygnujemy z pola 36,

pole 38 – podajemy tu dzień, miesiąc i rok, od którego będziemy korzystać, utracimy prawo lub zrezygnujemy ze zwolnienia.

pole 39 (pozycja 1, 2 lub 3) – obowiązek podatkowy u małych podatników – zaznaczają ci, którzy wybierają lub rezygnują z metody kasowej,

pole 44 – deklaracje kwartalne – wybierają osoby, które chcą rozliczać się z VAT-u kwartalnie,

pole 47 – szczególne procedury – pozycje 1 i 2 dotyczą taksówkarzy, a 3 i 4 – handlarzy złotem.
C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji
pole 50 – VAT-7 (jeśli chcemy rozliczać się co miesiąc),
pole 51 – VAT-7K (jeśli chcemy rozliczać się co kwartał),

pole 52 – VAT-7D (nie dotyczy małych podatników, nie zaznaczamy),

pole 53 – VAT-8 (dotyczy firm, które nie muszą składać żadnych deklaracji, np. importujących towary z UE),

pole 54 – VAT-12 (dotyczy taksówkarzy, którzy w segmencie C.1 zaznaczyli pole 47).
C.3. Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych
pole 59 – zaznaczamy, jeśli planujemy wewnątrzwspólnotową dostawę/nabycie towarów lub import/eksport usługi,
pole 60 – zaznaczamy, jeśli nie jesteśmy podatnikami VAT, ale kupujemy towary na terenie krajów unijnych (oprócz Polski),

pole 61 – zaznaczamy jeśli nie jesteśmy vatowcami i chcemy importować/eksportować usługi opodatkowane VAT,

pole 62 – zaznaczamy, jeśli składamy druk VAT-R w celu aktualizacji, jesteśmy vatowcami i przestajemy dokonywać czynności zadeklarowanych w polu 59.
D. Oświadczenie i podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika
Podajemy wymagane dane i podpisujemy formularz.
E. Segment ten wypełniają pracownicy urzędu skarbowego.
Ten segment pozostaje bez uzupełnienia.