Jak obliczyć podatek liniowy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Według danych ministerstwa finansów, w 2014 r. podatkiem liniowym było opodatkowanych ponad 470 tys. przedsiębiorców. Ta forma opodatkowania zakłada, że bez względu na wysokość osiąganych przychodów stawka podatku wynosi 19%. Podpowiadamy, jak obliczyć podatek liniowy i komu się on w ogóle opłaca.

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polega podatek liniowy. Jest to forma opodatkowania działalności gospodarczej, zgodnie z którą – bez względu na wysokość osiąganych przychodów – stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Przyjęło się, że podatek liniowy jest opłacalny dla bezdzietnych singli, których przychody wynoszą ponad 100 tys. zł rocznie. Dla przykładu – przy przychodach rzędu 130 tys. zł podatek dochodowy płacony liniowo przez bezdzietnego przedsiębiorcę niepozostającego w związku małżeńskim wyniesie ok. 24,7 tys. zł, zaś według skali podatkowej suma ta wzrasta do ok. 29 tys. zł.

Jak obliczyć podatek liniowy?


Wbrew pozorom, obliczenie kwoty podatku metodą liniową nie jest trudne. Można to zrobić, po kolei wykonując następujące kroki.
  1. Od kwoty osiągniętego od początku roku przychodu odejmuje się poniesione od początku roku koszty – w ten sposób uzyskuje się kwotę dochodu.
  2. Od kwoty dochodu odejmuje się możliwą do rozliczenia stratę z ubiegłych lat oraz sumę opłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne (o ile wcześniej nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu) – dzięki temu uzyskuje się dochód do opodatkowania, który trzeba zaokrąglić do pełnych złotych.
  3. Dochód do opodatkowania (zwany też podstawą opodatkowania) mnoży się przez 19% - w ten sposób uzyskuje się kwotę podatku.
  4. Od kwoty podatku należy odjąć łączną sumę zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy opodatkowania) – wówczas uzyskuje się podatek należny za cały rok.
  5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmuje się zaliczki opłacone w poprzednich miesiącach – otrzymuje się wtedy kwotę podatku za dany miesiąc.
  6. Kwotę podatku za dany miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych i uzyskaną w ten sposób sumę wpłaca do urzędu skarbowego.


Czy można to jakoś uprościć


Oczywiście! Jeśli chcesz zająć się tym co lubisz i nie tracić czasu na żmudną, papierkową robotę sprawdź Intaxo. System do księgowości uproszczonej KPiR, z którym oszczędzisz czas i pieniądze.

Jak obliczyć podatek liniowy?

Po prawidłowym skonfigurowaniu wystawiasz tylko faktury i wprowadzasz koszty. Podatki i składki wyliczają się same. Zarejestruj konto i sprawdź jak to działa już dziś!