Jak księgować różnice kursowe?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Współcześnie coraz większa ilość przedsiębiorców współpracuje z kontrahentami zagranicznymi i normą stają się transakcje opłacane w walutach obcych. Często spotykaną sytuacją są występujące w związku z tym różnice kursowe, które można zaliczyć do koszów uzyskania przychodu lub bezpośrednio do przychodu. Oto kilka podpowiedzi, jak księgować różnice kursowe.

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są różnice kursowe. Mianem tym określa się różnicę między wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przeliczeniu wartości transakcji na złotówki. Zgodnie z przepisami, przewalutowania dokonuje się według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a w przypadku konta walutowego – z dnia poprzedzającego dzień, w którym pieniądze znalazły się na koncie.
W praktyce gospodarczej różnicy kursowe mogą występować po stronie sprzedaży (czyli jeśli to kontrahent płaci w walucie obcej) oraz wydatków (jeśli to przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia faktury w walucie obcej). Wyróżnia się także różnice kursowe dodatnie oraz różnice kursowe ujemne. Z tymi pierwszymi mamy do czynienia, jeśli wartość kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złotówki według właściwego kursu NBP jest wyższa niż wartość kosztu w dniu zapłaty. Z kolei różnice kursowe ujemne powstają wówczas, gdy wartość otrzymanych środków w dniu wpływu jest niższa od ich wartości w dniu zapłaty, oczywiście po zastosowaniu odpowiednich kursów NBP.

Różnice kursowe mogą stanowić koszty uzyskania przychodu lub być pozostałym przychodem z prowadzonej działalności. Jeśli dotyczą transakcji sprzedaży, to po ich wyliczeniu (z uwzględnieniem dat wystawienia faktury oraz faktycznej zapłaty), wynik może okazać się dodatni (czyli wartość faktury wpisywanej do KPiR jest niższa niż kwota faktycznej zapłaty) i wówczas różnice kursowe są pozostałym przychodem firm lub ujemny (wartość faktury uwzględnianej w KPiR jest wyższa niż kwota faktycznej zapłaty) i wtedy różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli różnice kursowe dotyczą faktury zakupowej, to po ich wyliczeniu wynik również może okazać się dodatni (wartość faktury jest większa niż kwota zapłaty) i wówczas są pozostałym przychodem firmy bądź ujemny (wartość faktury jest mniejsza niż kwota zapłaty) i wtedy zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów.
Kolejną kwestią jest księgowane różnić kursowych w księdze przychodów i rozchodów. Różnice kursowe dodatnie wpisuje się do kolumny 8 (pozostałe przychody), zaś różnice kursowe ujemne – do kolumny 13 (pozostałe wydatki). Należy je księgować dopiero w miesiącu, w którym dostała dokonana płatność, przy wykorzystaniu tzw. dokumentu wewnętrznego. Można do niego dołączyć np. wydruki ze strony NBP dotyczące zastosowanych kursów walut, wyciągi z konta czy ksero faktury.

W sprawnym i szybkim wyliczaniu oraz księgowaniu różnic kursowych każdemu przedsiębiorcy pomoże Intaxo.pl – nowoczesna księgowość online stworzona specjalnie z myślą o osobach prowadzących własną firmę. Oprogramowanie jest proste w obsłudze, przejrzyste oraz intuicyjne, a dzięki częstym aktualizacjom merytorycznym przedsiębiorca nie musi martwić się o nieustanne zmiany w przepisach.