Faktura wystawiona osobie fizycznej musi zawierać NIP nabywcy – szczególne przypadki

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Wystawienie faktury sprzedaży przez przedsiębiorcę osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą od 2014 roku jest obowiązkiem sprzedawcy co wynika z przepisów znowelizowanej ustawy o VAT.

Obowiązek ujęcia na fakturze sprzedaży numeru identyfikacji podatkowej spoczywa więc na podmiotach, których przedmiotem sprzedaży są usługi związane z dostarczeniem mediów tj. dostawa wody, odprowadzenia ścieków jak też wywozu odpadów. Kiedy natomiast odbiorcą usługi jest stricte osoba fizyczna, która firmy nie prowadzi sprzedający nie ma obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego transakcję wraz z NIP-em.

Opisana powyżej sytuacja wyglądała odmiennie jeszcze w roku 2013 kiedy to przepisy zawierały wyłączenia w szczególności dotyczące dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej, cieplnej jak też świadczenia usług telekomunikacyjnych. Owe normy odnoszone były również do usług związanych z uzdatnianiem wody, wywozem odpadów jak też i odpadów komunalnych – z których obowiązek podawania NIP na fakturze nie był konieczny bez względu na to czy podatnikiem był czynny podatnik VAT czy też nie.