Faktura VAT MP - wszystko co należy wiedzieć

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Każde przedsiębiorstwo działające na terenie Polski ma różny poziom obrotów w ciągu miesiąca czy też roku. Ze względu na różne czynniki takie jak model biznesowy, otoczenie gospodarcze w wybranym kraju czy też wielkość rynku zbytu obroty mogą się od siebie znacząco różnić. Ze względu na chęć poprawy swoich wyników finansowych niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z przewidzianych w prawie ułatwień.

Jednym z takich ułatwień jest faktura VAT MP dlatego też warto wiedzieć czym jest oraz w jaki sposób można ją zastosować.

Czym jest faktura VAT MP?

Zgodnie z definicją obecną w polskim porządku prawnym faktura VAT MP to forma dokumentu, która jest dedykowana dla małych podatników. Mały podatnik to z kolei w rozumieniu prawa podatkowego podmiot, u którego wartość wszystkich sprzedanych produktów lub usług (wraz z naliczonym podatkiem VAT) nie przekroczyła za poprzedni rok podatkowy kwoty wyrażonej w PLN i równej 1.200.000 EUR.

Warto przy tym pamiętać, iż owe przeliczenie kwoty wyrażonej w EUR na PLN opiera się na średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 1 października poprzedniego roku podatkowego. Dzięki temu taki przedsiębiorca może rozliczać się bazując na tzw. metodzie kasowej, która jest bezpośrednio związana z fakturą VAT dla małych podatników.

Na czym polega metoda kasowa?

Metoda kasowa to jedna z najlepszych metod do rozliczania się przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym z płacenia podatku VAT. Polega ona na tym, iż przedsiębiorca może zapłacić podatek VAT dopiero przy uzyskaniu zapłaty od swojego klienta, dostawcy lub kontrahenta. Warto jednak nadmienić, że może to się odbyć w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wydania towaru, produktu lub zrealizowania usługi. Z tego też względu faktura VAT-MP różni się od tradycyjnej faktury VAT nazwą dokumentu oraz terminem, do którego musi zostać uiszczona płatność.

Do innych zalet metody kasowej wystawiania faktur VAT-MP można zaliczyć:
  • uzyskanie przed przedsiębiorcę możliwości zapłacenia należnego podatku VAT w terminie do 25 dnia miesiąca w miesiącu następującym po każdym zamkniętym kwartale;
  • można również uzyskać jednorazową amortyzację od wartości środków trwałych z grupy od 3 do 8 w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT).
Bazując na powyższych argumentach można śmiało stwierdzić, że metoda kasowa przy wystawianiu faktury VAT-MP jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców stosujących odroczone terminy płatności. Dzięki temu można w prosty sposób poprawić płynność w swojej firmie i rozliczać się z podatku VAT dopiero w momencie otrzymania płatności. Tym samym przedsiębiorca nie jest zobligowany do zaciągania kredytów czy też innych zobowiązań przy poprawić (lub utrzymać na tym samym poziomie) płynność w swoim przedsiębiorstwie.

Dodatkowo warto zdawać sobie sprawę, iż każdy przedsiębiorca może zrezygnować z tej metody rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Jest to możliwe po pisemnym zawiadomieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w miejscu, gdzie przedsiębiorca prowadzi swoją działalność. Warto również na bieżąco monitorować swoje obroty oraz kursy walut (szczególnie pary EUR/PLN). W sytuacji gdy przedsiębiorca przekroczy górny limit kwotowy odpowiedni dla tej metody rozliczania się z podatku VAT z fiskusem tj. 1.200.000 euro rocznie lub 100.000 euro miesięcznie to automatycznie przestaje on być traktowany jako mały podatnik. Wówczas obowiązują go standardowe przepisy podatkowe oraz zmianie ulegają terminy rozliczania się przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym z tytułu należnego podatku VAT.