Ekspert radzi: co powinna zawierać faktura VAT

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Jeszcze niedawno wystawianie faktur sprawiało przedsiębiorcom wiele kłopotów, związanych ze żmudnym wpisywaniem danych kontrahentów czy wyliczaniem kwot podatku. Na szczęście rozwój technologii sprawił, że do ich dyspozycji pozostają obecnie nowoczesne programy do fakturowania, dzięki którym wszystkie niezbędne elementy tego typu dokumentów generowane są w sposób zupełnie automatyczny.

Faktury to podstawowe dokumenty funkcjonujące w obiegu gospodarczym, będące potwierdzeniem transakcji przeprowadzonej między jej stronami. Zasady fakturowania zostały określone w art. 106 e. ust. pkt. 1-15 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi zapisami, faktura musi zawierać:
 • datę wystawienia
 • kolejny numer
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy, a także ich adresy
 • ich numery NIP oraz REGON
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury)
 • nazwę towaru lub usługi
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich obniżek i rabatów (o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto)
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto (z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku)
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto (z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku)
 • kwotę należności ogółem
W niektórych przypadkach na fakturze muszą się znaleźć również frazy określające rodzaj faktury lub status podatnika, np. „metoda kasowa”, „odwrotne obciążenie” czy „procedura marży”.
Program do fakturowania – oszczędzaj swój czas!
Ekspert radzi: co powinna zawierać faktura VAT

Każdy przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności skupiać się na rozwijaniu biznesu, a nie sprawach związanych z dokumentami. Dlatego doskonałym sposobem na maksymalne uproszczenie fakturowania jest internetowa księgowość Intaxo. W jej skład wchodzi m.in. nowoczesny i prosty w obsłudze program do fakturowania, który działa nie tylko na komputerach, ale również na wszystkich urządzeniach mobilnych pracujących w systemie Android. Do wystawienia kompletnej faktury potrzebnych jest zaledwie kilka kliknięć – program sam wprowadza do dokumentu wszystkie potrzebne dane, wylicza kwoty podatków, a także umożliwia szybkie przygotowanie faktur w walutach i językach obcych.