Dokument elektroniczny a zerowa stawka podatku VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej stało się obecnie niemalże normą. Znowelizowane przepisy ustawy o VAT uprawniają także przedsiębiorców do skorzystania z możliwości pełnego odliczenia VAT-u od wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego.

Przedsiębiorca będzie miał taką możliwość zawsze – nie tylko w przypadku posiadania dokumentów w formie papierowej. Przesłanie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej dokumentów takich jak skan listu przewozowego zapisany w formacie PDF zawierającego jednocześnie podpis osoby deklarującej odbiór towaru będzie w zupełności wystarczającym.

Program do wystawiania faktur

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Wynika to z przepisów zawartych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT – artykuł ten mówi, że jednym z warunków uprawniających sprzedawcę do zerowej stawki VAT-u jest posiadanie przezeń dowodów stwierdzających fakt wywiezienia i dostarczenia towaru będącego przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej. Co ważne – przepisy nie mówią wprost na podstawie jakiej formy dokumentacji dostarczonej urzędowi podatnik będzie uprawniony do skorzystania z zerowej stawki podatku co oznacza, że dozwolona jest każda możliwa forma potwierdzająca dokonanie faktu dostawy i odbioru przez nabywcę towarów na terenie UE.

Dokumentem może być więc zarówno dokument stworzony w formie papierowej, przesłanie go faksem, e-mailem jak też dowód dokonania transakcji może być dostarczony organom podatkowym w formie skanu o czym wspominamy powyżej.