31 stycznia 2014 ostatnim dniem rozliczenia PIT- 4R

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Dzień 31 stycznia jest ostatnim w którym należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a także osoby samo zatrudnione na mocy umowy o dzieło bądź zlecenie.

Dokumentem na którym rozliczenia należy dokonać jest deklaracja PIT- 4R stosowany także wobec płatników rozliczających pracowników poprzez PIT-40 iPIT-11. Na deklaracji musi znaleźć się informacja nie tylko o kwotach pobranych zaliczek – musi zostać uwzględniona również liczba wszystkich pracowników którzy rozliczani są poprzez w/w deklarację. Nie ma jednak konieczności składania osobnych deklaracji za każdego z pracowników – sporządza się bowiem tylko jedną deklarację, którą następnie przedsiębiorca składa we właściwym dla prowadzonej przez niego działalności jednostce urzędu skarbowego.

Wystawiaj faktury online

Załóż konto w intaxo.pl i wystawiaj faktury szybko i wygodnieZakładam konto


Składając deklarację przed przekazaniem jej urzędnikom należy sprawdzić jej poprawność. Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą bowiem, że nie muszą się na niej znaleźć zaliczki na podatek z danego miesiąca – pracodawca zobowiązany jest natomiast do wyszczególnienia wynagrodzenia jako płatnik – deklaracja musi zawierać także kwoty zaliczek które nie zostały pobrane.

Nie wywiązanie się podatnika z obowiązku podatkowego (złożenie deklaracji PIT – 4R wiąże się z sankcjami skarbowymi – musi zapłacić karę grzywny w wysokości nawet 720 dziennych stawek odnoszących się do wykroczenia skarbowego. Górna jej granica to 32 000 zł (minimalna to 160 zł). Tej nieprzyjemnej sytuacji uniknie jednak, kiedy poinformuje o fakcie niezłożenia w terminie organ skarbowy oraz przedstawi przesłanki uzasadniające popełnienie przez niego przestępstwa skarbowego.