ga

§1 Definicje i postanowienia ogólne


1. Regulamin ten dotyczy zasad i warunków korzystania z programu Intaxo udostępnianego użytkownikom pod adresem internetowym http://intaxo.pl
2. Każdy użytkownik przystępujący do korzystania z programu do fakturowania online Intaxo akceptuje warunki tego regulaminu
3. Regulamin ten jak i aplikacja intaxo.pl jest wyłączną własnością firmy INTAXO Sp. z o.o. Regulamin oraz program (w tym również elementy graficzne) intaxo.pl nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody twórców w żadnej formie.
4. Definicje:

Intaxo oznacza firmę INTAXO Sp. z o.o., zarejestrowaną pod adresem:
ul. Skargi 48a, 42-605 Tarnowskie Góry
NIP: 645-253-94-56, Regon: 243501610
Powyższa firma jest twórcą i właścicielem serwisu intaxo.pl
Serwis - oznacza program lub aplikację internetową intaxo.pl dostępną pod adresem http://intaxo.pl
Użytkownik - przedsiębiorca zarejestrowany w serwisie i korzystający z serwisu Intaxo.
Login (e-mail użytkownika) - to unikalny identyfikator przydzielony każdemu Użytkownikowi w trakcie rejestracji w aplikacji Intaxo.
Hasło - ciąg cyfr i liter wybranych przez Użytkownika, którymi Użytkownik posługuje się celem zabezpieczenia dostępu do założonego konta przed osobami nieupoważnionymi.
Okres abonamentowy - czas w jakim świadczona jest usługa dostępu do funkcji serwisu licząc od dnia zarejestrowania się w serwisie.

§2 Usługi serwisu


1. Intaxo świadczy usługi dostępu do programu do wystawiania faktur, rachunków i innych dokumentów.
2. Korzystanie z usług wymaga zawarcia umowy z Intaxo poprzez rejestrację w serwisie a tym samym akceptację tego regulaminu.
3. Aplikacja Intaxo.pl jest dostępna w następujących wersjach:

Wersja demonstracyjna
Nie wymagająca rejestracji i nie ograniczona funkcjonalnie wersja przeznaczona do zapoznania się z programem. Konta są tymczasowe i indywidualne - przypisane są konkretnemu użytkownikowi.
Fakturowanie
Księgowość
Magazyn (w przygotowaniu)

4. Opłaty dotyczą okresu abonamentowego wynoszącego 12 miesięcy od dnia rejestracji
5. Po upływie okresu abonamentowego użytkownik zobowiązany jest do opłacenia abonamentu na kolejne 12 miesięcy. Czas na opłacenie usługi to 14 dni kalendarzowych.
6. Intaxo dopuszcza możliwość rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem. Transakcje takie przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.

§3 Dostęp do serwisu


1. Dostęp do aplikacji intaxo.pl posiadają Użytkownicy którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie intaxo.pl, chyba, że prowadzi więcej niż jedną działalność gospodarczą. Dla każdej prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej wymagane jest zarejestrowanie odrębnego konta.
3. Proces rejestracji wymaga podania następujących danych:
- adresu e-mail i hasła dostępu
- danych teleadresowych fimy
4. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego uzupełnienia wszystkich innych danych w celu zapewnienia prawidłowego działania programu.
5. Użytkownik korzysta z serwisu zgodnie z prawem i postanowieniami Regulaminu.
6. Użytkownik pokryje wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań niezgodnych z Regulaminem.
7. Właściciel serwisu intaxo.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania a w szczególnych przypadkach do usunięcia konta użytkownika, który nie stosuje się do tego regulaminu, udostępnia dane dostępowe do założonego konta osobom nieuprawnionym lub korzysta z kont innych użytkowników bez ich wiedzy i woli.

§4 Zawartość i usługi serwisu


1. W aplikacji intaxo.pl zapisywane są dane wprowadzone przez zarejestrowanych użytkowników serwisu. Intaxo będąc właścicielem i administratorem serwisu intaxo.pl dokłada wszelkich starań, aby dostęp do tych danych miały tylko osoby upoważnione. Administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania zasobów serwisu niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Intaxo zobowiazuje się do usunięcia zgłoszonych błędów w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia włącznie. Czas ten może ulec zmianie jeśli wymagana jest większa przebudowa programu (np. zwiazanego ze zmianą przepisów). Błędy powinny być zgłaszane na adres e-mail biuro@intaxo.pl.
3. Odpwiedzialność za wystawione w systemie faktury oraz inne dokumenty ponosi wyłącznie użytkownik.
4. Intaxo nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również za działanie sprzętu komputerowego użytkownika lub serwera.
5. Intaxo nie odpowiada za brak dostępu do serwisu intaxo.pl z powodu awarii lub wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§5 Rozwiązanie umowy


1. Użytkownik może rozwiązać umowę w trakcie trwania okresu abonamentowego i tym samym usunąć swoje konto.
2. W przypadku rozwiązania umowy opłata za rozpoczęty okres abonamentowy nie podlega zwrotowi.
3. Intaxo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem intaxo.pl jeśli ten:
- nie stosuje się do warunków niniejszego regulaminu
- działa na szkodę Intaxo lub innego użytkownika
- wykorzystuje usługę intaxo.pl niezgodne z prawem

§6 Postanowienia końcowe


1. Regulamin ten obowiązuje od chwili udostępnienia w internecie pod adresem http://intaxo.pl/regulamin
Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając ze strony intaxo.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.